Selamat datang di keluarga besar RT.01 Perum BCA, kritik dan saran bisa saudara sampaikan baik secara langsung maupun lewat situs ini. mudah-mudahan dengan adanya wadah ini aspirasi warga dapat tersalurkan.amin

Rabu, 09 Februari 2011

Susunan Pengurus RT


                        Assalamu’alaikum WR. Wb       
Salam sejahtera kami sampaikan, mudah-mudahan langkah kita selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Amin !
Berdasarkan hasil Rapat Musyawarah Warga RT.01 RW.08 Perumahan Bumi Cirebon Adipura pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Januari 2011 di Poskampling RT.01 menghasilkan keputusan yaitu telah terbentuknya kepengurusan RT.01 periode Tahun 2011 – 2014, dengan susunan sebagaimana terlampir.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, mohon dengan hormat kesediaan Bapak / Ibu untuk bersama-sama melaksanakan dan memajukan program ke RT an, khususnya RT.01.
Demikian Hasil Rapat ini disampaikan, atas kesediaan, perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Ketua RT.01,                                                        Sekretaris
ttd                                                                          ttd
T o h i r i n                                                           Agus Sukana

                       
          Lampiran :
STRUKTUR KEPENGURUSAN
RT 01 RW 08 PERUMAHAN BUMI CIREBON ADIPURA
KELURAHAN PAMENGKANG, KECAMATAN MUNDU – KAB. CIREBON
PERIODE 2011 - 2014

          PELINDUNG                   :    Ketua RW.08 PERUM BCA PAMENGKANG
          PENASEHAT                   :    1. H. Tata U.W
     2. H. Tatang Noor Syaifullah
     3. Endang Herawan,MM
     4. KM Sidik
     5. Engkon Supriatna
         PENGURUS HARIAN
Ketua RT                                :  Tohirin,S.Ag.,SIPI
Sekretaris                                :  Agus Sukana,S.Ag
Wakil Sekretaris                      :  Ahmadi
Bendahara                               :  Ibu Nendi
Wakil Bendahara                     :  Ibu Endang H.
                                                
          SEKSI – SEKSI
                I.       SEKSI KAMTIBMAS
1.     Dian Novianto   ( Koordinator )                           ( Lestari Raya II)
2.     Surachmin                                                       ( Lestari 8 )
3.     C.Haryono                                                        ( Lestari 7 )
4.     Dani Kusdani                                                    ( Lestari 5 )
              II.       SEKSI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.     Saino               ( Koordinator )                          ( Lestari Raya II )
2.     Wawa                                                             ( Lestari 8 )
3.     Suharmanto                                                     ( Lestari 5 )
4.     Supri Ageng                                                     ( Lestari 6 )
5.     Didi Rukadi                                                       ( Lestari 7 )
            III.       SEKSI USAHA
1.     Ramdan P.        ( Koordinator )                          ( Lestari 5 )
2.     Komarudi R                                                      ( Lestari 6 )
3.     Drs.Iman Nugraha                                            ( Lestari 7 )
4.     M.Azijudin                                                       ( Lestari 8 )
             IV.       SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.     Romi Hidayat    ( Koordinator)                            ( Lestari 6 )
2.     Suheri                                                             ( Lestari 6 )
               V.       SEKSI HUMAS KEMASYARAKATAN
1.     Ibu Anah Suanah (Ibu Rijal)                               ( Lestari Raya II)
2.     Ibu Saino                                                         ( Lestari Raya II)
3.     Ibu Surachmin                                                  ( Lestari 8 )
             VI.       SEKSI KEROHANIAN/KEAGAMAAN
1.     Hendri  Gunawan, S.Pd ( Koordinator )                ( Lestari 7 )      
2.     Iin Inayah ( Ibu Izzudin )                                    ( Lestari 6 )
3.     Euis Nurhayati, S.Pd                                          ( Lestari 7 )
4.     Alfi Yuni ( Umi )                                                ( Lestari 6 )
           VII.       SEKSI PERLENGKAPAN
1.     Udy Rudiady                                                     ( Lestari 7 )
2.     Andi Susanto ( Bpk. Andri )                                ( Lestari Raya II)
3.     Mualimin                                                          ( Lestari Raya II)
4.     M. Machrus                                                      ( Lestari 6 )
         VIII.       SEKSI PKK
1.     Susi Sutanti ( Ibu Yono )                                    ( Lestari 7 )
2.     Diah Iriani ( Ibu Agus )                                       ( Lestari 6 )
3.     Yulita Indah W.(Ibu Dian )                                  ( Lestari Raya II)

                                                                           Pamengkang, 9 Januari 2011


Catatan :
Mohon maaf apabila ada  kesalahan dalam penulisan nama & gelar.


Tidak ada komentar: